Ortaklık Yapısı

Şirketimizin 23.000.000 TL olan sermayesi 4.000 TL tutarındaki A Grubu nama yazılı ve 22.996.000 TL tutarındaki B Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. A Grubu payların Yönetim Kurulu seçiminde imtiyaz mevcut olup B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. A grubu nama yazılı hisse senetleri Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş.’ ye aittir.

Hisselerin sahipleri ve paylarının detayı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Hissedar
Ülkesi
Pay Oranı (%)
Hisse Adedi
Hisse Nominal Değeri (TL)
Datagate Bilg. Malz. Tic. A.Ş.
T.C.
% 49.13
11.300.994
11.300.994
Diğer
% 50,87
11.699.006
11.699.006
Toplam
%100
23.000.000
23.000.000